Inloggen

corona

Update 20 april

Nieuwe beslisboom: https://www.kinderopvang.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4896882688 

 

 

Update 8 februari 2021


Informatie over compensatie en testvoorrang:

https://assets.kinderopvang.nl/p/393216/none/Gastouderopvang%20opening%208%20februari.pdf

Nieuwste protocol:

https://www.kinderopvang.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4805722114

Update 18 januari 2021 

De belemmeringen blijven tot enmet 8 februari 2021. De gastouderopvang, waartoe ook de nanny-opvang behoort blijft open. Wel worden ouders die geen cruciaal beroep hebben geadviseerd geen gebruik te maken van de gastouderopvang. Bezoeken op locatie zoals de voortgangsgesprekken en de risico-inventarisatie doen we nu telefonisch.

Update 8 januari 2021 - nieuw protocol kinderopvang

https://www.kinderopvang.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4761583616 

Het nieuwe corona-protocol voor de kinderopvang is te vinden via bovenstaande link.

Nanny-opvang vanaf 16 december: Gastouderopvang blijft open. Nanny-opvang blijft open!

 

Update 21 december 2020 - Uren registreren

 
Veel gestelde vraag: Hoe moet ik de uren registreren van schoolgaande kinderen?
 
Antwoord:
Voor ouders met een cruciaal beroep is in principe de school verantwoordelijk voor de opvang op schooltijden en schooldagen. Ouders met een niet-cruciaal beroep zijn in principe zelf verantwoordelijk voor de opvang van hun schoolgaande kinderen onder schooltijd.
De nanny registreert de uren alsof de situatie normaal is. Dus in de kerstvakantie hele dagen en buiten de kerstvakantie alleen de buitenschoolse uren. Dit geldt voor gezinnen met ouders met een cruciaal en niet -cruciaal beroep. Dit geldt voor gezinnen waarvan alle kinderen schoolgaand zijn en voor gezinnen waarvan niet alle kinderen schoolgaand zijn.
 
 
 
Veel gestelde vraag: Moet ik ook uren registreren als ik niet gewerkt heb?
 
Antwoord: De overheid komt ook nu weer met een compensatieregeling en drukt gastouders op het hart de contracturen te schrijven en adviseert ouders om de factuur te betalen zoals ze gewend zijn. Hierbij geldt: Overleg met je nanny, zodat verwachtingen over en weer duidelijk zijn. 
 
 

Update 15 december 2020

 

Op 14 december heeft premier Rutte ons nieuwe maatregelen opgelegd. Een hele gewaarwording/stress bij bij alle burgers van Nederland en ook voor jullie als jonge gezinnen met jonge kinderen en nanny's. Voor de nannyopvang is er vandaag goed nieuws te lezen op de website van de Branche Kinderopvang www.kinderopvang.nl : 

 
  • Gastouderopvang, waaronder ook nanny-opvang blijft open. Er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten. 

Veel van onze ouders hebben een cruciaal beroep: zorgmedewerkers waaronder ook artsen,  onderwijzers, ouders die werken in de keten van voedselvoorziening zoals boeren. Twijfel je? Een volledige lijst is te vinden op www.rijksoverheid.nl of bel ons bij twijfel.

Voor ouders met een niet-cruciaal beroep is er een advies. Stoppen of doorgaan is een afweging die gemaakt moet worden waarbij er een afweging is te maken tussen belang van de volksgezondeheid en het belangen die er in het gezin/bij de nanny spelen qua werk, gezondheid, stress en het welzijn van de kinderen.
 
Betalingen/urenregistratie december 2020 en januari 2021
Over betalingen en urenregistratie gaat artikel 7 en 8 in het contract.  Lees hiervoor vooral artikel 7 en 8. Onthoud daarbij altijd het redelijkheids en billijkheidsbeginsel. Als er een compensatieregeling is die ook voor de gastouderopvang geldt, dan berichten wij jullie hierover middels deze site.

Bij vragen hierover willen we jullie graag supporten. Mail info@nannyinhetnoorden.nl of bel 0513-203025 of 06-86866519.

 
Bereikbaarheid
Wij werken zoveel mogelijk thuis. We blijven goed bereikbaar op nummer 06-86866519 en spreek gerust de voicemail in op 0513-203025. Wij luisteren deze minstens eenmaal per dag af.
 
Locatiebezoeken
De locatiebezoeken zullen vanaf heden weer uitsluitend telefonisch plaatsvinden. Uitzonderingen hierop zijn de koppelingsgesprekken. Ook in andere gevallen is er maatwerk mogelijk. Dit zullen we dan met de nanny en ouders vooraf overleggen.
 
Nieuwe nanny's en nieuwe ouders
Wij houden bij nieuwe ouders de intakegesprekken op de opvanglocatie. Selectiegesprekken met nieuwe nanny's doen we via SKYPE of videobellen. De inspectiebezoeken bij de GGD zullen net als in het voorjaar anders gaan: verkort of middels videobellen.
 
 
Dit is de beslisboom voor kinderen wel/niet naar de nanny-opvang:
 
 
Protocol nanny-opvang in coronatijd: