Inloggen
Ontwikkeling_16-9.jpg

begeleiding

voor nanny’s

Na de start richten wij de pedagogische begeleiding vooral op nanny's. Zij hebben ons het meeste nodig, omdat ze veel alleen werken en behoefte hebben aan een sparring partner. Zes weken na de start nemen we contact op met de nanny om de eerste indrukken te bespreken. Ongeveer een half jaar na de start en daarna jaarlijks plannen we een voortgangsgesprek met de nanny op de opvanglocatie. Daarnaast bezoeken we de opvanglocatie jaarlijks nog eens voor de risico-inventarisatie en –evaluatie.

Om de pedagogische kwaliteit van de nanny-opvang hoog te houden organiseren we  tweemaal per jaar  nanny-praktijkavonden in Heerenveen en Groningen. Daarnaast organiseren wij tweemaal per jaar Skypesessies.  Op de praktijkavonden en in de Skypesessies komen de thema’s uit het  pedagogisch beleid en de meldcode huiselijk geweld aan de orde.  Wij bieden nanny's kosteloos de herhalingscursus voor kinder-EHBO aan. 

 

voor ouders

Na de start houden we contact met de ouders. Zes weken na de start en daarna jaarlijks evalueren we de opvang telefonisch met de vraagouders. Wij zijn  een sparring partner om de samenwerking tussen jou en de nanny zo prettig mogelijk te laten verlopen.

 

voor nanny's en ouders

  • Viermaal per jaar ontvangen nanny’s en ouders een nieuwsbrief.
  • Wij hebben een collectieve aansprakelijkheidsverzekering voor gastouders afgesloten.
  • Bij de maandelijkse uitbetaling van de nanny vervullen wij de, wettelijk verplichte, kassiersfunctie.
  • Nanny’s en ouders krijgen hiervoor toegang tot een online account voor urenregistratie en facturering.