Inloggen
Nanny in loupe_16-9.png

onze werkwijze

1. de brief en cv

Je kunt in aanmerking komen voor het werken als nanny door het sturen van een sollicitatiebrief en cv.

2. kennismakingsgesprek met ons gastouderbureau

Wij selecteren wij uit de reacties een aantal kandidaten. Deze kandidaten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek in Heerenveen. Wij voeren gesprekken met meerdere kandidaten waarbij ervaring, enthousiasme en pedagogische visie een belangrijk onderwerp zijn. 

3. kennismakingsgesprek met de familie

Wij stellen meestal twee kandidaten voor aan de familie. Als jij daar bij hoort word je door de ouders uitgenodigd bij hen thuis voor een kennismakingsgesprek. Afhankelijk van het tijdstip van kennismaking kun je dan ook kennismaken met de kinderen.

4. een klik! en dan?

  • De familie belt  de referentie van de nanny na.
  • Nanny in het Noorden stuurt per mail een formulier voor de aanvraag van je VOG en inschrijving personenregister.
  • Nanny in het Noorden geeft aan waar de nanny eventueel het EHBO snel kan halen. De eerste keer betaalt de nanny de EHBO-cursus zelf en soms wordt dit vergoed door je ziektekosten verzekering. De herhalingscursus betalen wij.
  • Nanny in het Noorden maakt een afspraak voor een koppelingsgesprek met nanny en de  familie bij de familie thuis waarbij onder andere de veiligheid van de gezinswoning in kaart wordt gebracht.
  • Nanny in het Noorden stuurt een aanvraag voor registratie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) naar de gemeente waar de opvang plaats gaat vinden. 
  • De GGD neemt contact op met de nanny voor een afspraak op toekomstige opvanglocatie en toetst of de nanny en de opvanglocatie voldoet aan alle eisen van de Wet Kinderopvang. Vaste onderdelen hierbij zijn: het tonen van het origineel van je ID, beroepskwalificatie (diploma) en EHBO certificaat, het checken van je registratie in het personenregister. Daarnaast wordt er getoetst of de woning inderdaad zo veilig en gezond is als omschreven op de RI, zijn er rookmelders? EHBO-doos? Heeft de nanny kennis van de meldcode? Heb je kennis van het pedagogisch plan? Is de nanny in staat om iets toe te voegen in de opvoeding, ontwikkeling en verzorging van de kinderen? De GGD geeft na dit bezoek een advies aan de gemeente.
  • De gemeente registreert de opvang en kent een LRK nummer toe aan jou voor die opvanglocatie. De ouders kunnen hiermee de kinderopvangtoeslag aanvragen.
  • Wij maken een contract op en de opvang kan dan formeel van start gaan.

Bovenstaande formaliteiten duren meestal 2-6 weken.