gastouderbureau voor nanny-opvang

Facts & Figures

Onze gezinnen

60% heeft 3 of meer kinderen.
50% is boeren-, ondernemers-, artsen- of onderwijzersgezin.
33% combineert nanny-opvang andere opvang.
20 uren per week wordt de nanny gemiddeld ingezet.
10% hebben een tweeling of drieling.

Onze nanny’s

100% heeft een pedagogisch diploma en een EHBO diploma behaald.
90% is langer dan een jaar nanny.
85% heefft ervaring in een kinderdagverblijf/peuterspeelzaal.
50% is 20-er.
20% is ouder dan 50 jaar.

Nanny nodig ?
Doe hier 
de Quick Scan