gastouderbureau voor nanny-opvang

Begeleiding

Voor ouders

Vlak na de start en daarna jaarlijks evalueren we de opvang met de vraagouders. Nanny’s en ouders krijgen hiervoor toegang tot een online account voor urenregistratie en facturering. Bij de maandelijkse uitbetaling van de nanny vervullen wij de, wettelijk verplichte, kassiersfunctie. Jaarlijks moeten wij uw opvanggegevens verstrekken aan de belastingdienst. Viermaal per jaar ontvangen nanny’s en ouders een nieuwsbrief. Wij hebben een collectieve aansprakelijkheidsverzekering voor gastouders afgesloten.

Voor nanny’s

Driemaal per jaar organiseren wij nanny-praktijkavonden in Heerenveen om er voor te zorgen dat de kwaliteit van de opvang hoog blijft. Op de praktijkavonden komen de thema’s uit het pedagogisch plan en de meldcode huiselijk geweld aan de orde. Ook krijgen nanny's gelegenheid middels e-learning modules te volgen. Jaarlijks bieden wij de nanny kosteloos de herhalingscursus voor kinder-EHBO aan. Ongeveer een half jaar na de start evalueren we de opvang met de nanny op de opvanglocatie en daarna evalueren we de opvang jaarlijks met de nanny. Daarnaast bezoeken we de opvanglocatie jaarlijks nog eens voor de risico-inventarisatie en –evaluatie.

 

"alles loopt op rolletjes als wij werken"