Inloggen
Nanny in loupe_16-9.png

onze werkwijze

1. QuickScan

Interesse voor het gezinscomfort van een nanny? Dan is het fijn om te weten wat het ongeveer kost. HIeronder staan 2 voorbeelden. Benieuwd naar jouw kostenplaatje?  Doe dan hier jouw QuickScan 

QuickScan voor 3 kinderen 0, 3 en 5 jaar; 20 uren per week

Inkomen 50k 75k 100k
Netto per gezin per maand € 305,- € 410,- € 540,-

QuickScan voor 2 kinderen 0 en 2 jaar; 20 uren per week

Inkomen 50k 75k 100k
Netto per gezin per maand  € 460,- € 560,- € 670,-

2. intakegesprek

Wanneer er na de QuickScan interesse is, dan kan er een vrijblijvend intakegesprek bij jou thuis gepland worden. Wij geven de ouder(s) in dit gesprek algemene informatie over nanny-opvang, wij inventariseren je gezinsgegevens, uitgangspunten in de opvoeding, exacte opvangvraag en de verwachtingen rondom de nanny.

3. werving nanny

Vervolgens gaan wij voor je op zoek naar een geschikte nanny via social media, ons nanny netwerk en in onze opgebouwde database. Wij voeren gesprekken met meerdere kandidaten waarbij opleiding, ervaring en pedagogische visie een belangrijk onderwerp zijn. Wij stellen na enkele weken één of meerdere kandidaten aan je voor, met wie je een kennismakingsgesprek kunt plannen bij je thuis.

4. een klik! en dan?

  • De familie belt  de referentie van de nanny na.
  • Nanny in het Noorden stuurt per mail een formulier voor de aanvraag van je VOG en inschrijving personenregister..
  • Nanny in het Noorden geeft aan waar de nanny eventueel het EHBO snel kan halen. De eerste keer betaalt de nanny de EHBO-cursus zelf en soms wordt dit vergoed door je ziektekosten verzekering. De herhalingscursus betalen wij.
  • Nanny in het Noorden maakt een afspraak voor een koppelingsgesprek met nanny en de  familie bij de familie thuis waarbij onder andere de veiligheid van de gezinswoning in kaart wordt gebracht.
  • Nanny in het Noorden stuurt een aanvraag voor registratie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) naar de gemeente waar de opvang plaats gaat vinden. 
  • De GGD neemt contact op met de nanny voor een afspraak op toekomstige opvanglocatie en toetst of de nanny en de opvanglocatie voldoet aan alle eisen van de Wet Kinderopvang. Vaste onderdelen hierbij zijn: het tonen van het origineel van de ID, beroepskwalificatie (diploma) en EHBO certificaat, het checken van de registratie in het personenregister. Daarnaast wordt er getoetst of de woning inderdaad zo veilig en gezond is als omschreven op de RI, zijn er rookmelders? EHBO-doos? Heeft de nanny kennis van de meldcode? Heeft de nanny kennis van het pedagogisch plan? Is de nanny in staat om iets toe te voegen in de opvoeding, ontwikkeling en verzorging van de kinderen? De GGD geeft na dit bezoek een advies aan de gemeente.
  • De gemeente registreert de opvang en kent een LRK nummer toe aan de nanny die hoort bij de woning van de ouders/opvanglocatie. De ouders kunnen hiermee de kinderopvangtoeslag aanvragen.
  • Wij maken een contract op en de opvang kan dan formeel van start gaan.

Bovenstaande formaliteiten duren meestal 2-6 weken.