gastouderbureau voor nanny-opvang

Tarief

Een Nanny klinkt luxe en voelt ook zo. Financieel is het voor een gezin met 2 jonge kinderen even voordelig als andere vormen van opvang. Bij een familie met 3 of meer kinderen is het zelfs voordeliger.

 Hieronder ziet u 2 voorbeelden:

Gezin met 3 kinderen 0, 3 en 5 jaar 2 dgn/wk

Inkomen 50k 75k 100k
Netto per gezin per maand € 300- € 400,- € 500,-

 

Gezin met 2 kinderen 0 en 2 jaar 2 dgn/wk

Inkomen 50k 75k 100k
Netto per gezin per maand  € 400,- € 500,- € 600,-

 

Naast de voordelen zijn er ook verantwoordelijkheden voor de vraagouder. De vraagouder is namelijk werkgever van de nanny. Er is tussen de vraagouder en de nanny sprake van een arbeidsovereenkomst die valt onder de regeling Dienstverlening aan Huis.

Belangrijkste verschillen Dienstverlening aan Huis met loondienstverband:

  • Loondoorbetaling bij ziekte: De loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte bedraagt 6 weken in plaats van 104 weken. Bij ziekte zijn de eerste 2 geplande werkdagen wachtdagen en hoeft er niet te worden doorbetaald. Daarna maakt de nanny  aanspraak op  70% doorbetaling, maar minimaal minimum loon=10,50 per uur, tot  6 weken na de eerste dag van ziekmelding, waarbij de nanny-inzet van de 3 maanden voorafgaand aan de eerste dag van ziekmelding uitgangspunt is. Als het werk 6 weken na ziekmelding nog niet hervat is, vervalt de doorbetalingsverplichting.
  • Loonheffingen: Omdat de overheid witwerken wil stumuleren met deze regeling,  bestaat voor de vraagouder  geen verplichting om loonheffingen (loonbelasting en sociale premies) in te houden. De nanny is dus ook niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WIA, WW, ZW, pensioen). Dat wil zeggen dat de nanny geen aanspraak kan maken op de in deze wetten opgenomen uitkeringen. Wel moet de nanny zelf haar inkomsten opgeven bij de belasting. 
  • Opzeggen arbeidsovereenkomst:. Voor opzegging is er geen ontslagvergunning van UWV vereist. Wel moet de opzegtermijn in acht genomen worden.

 Belangrijkste overeenkomsten Dienstverlening aan Huis met loondienstverband:

  • Bij aanvang van arbeidsrelatie is er sprake van een proefperiode.
  • Een ARBO-veilige werkomgeving bieden -> Een nanny kan de vraagouders aansprakelijk stellen als zij kan aantonen dat de vraagouders een niet veilige werkplek verweten kan worden. Bijvoorbeeld astma vanwege stoffige werkplek ondanks mails, een gebroken been op de trap terwijl vastgelegd is dat de trap leeg zou zijn tijdens de opvang.
  • De gastouder heeft recht op doorbetaalde vakantie en vakantietoeslag. Dit zit in al in het uurtarief verwerkt.Hiervoor wordt dus geen aparte administratie bijgehouden.
  • Wet arbeid en zorg: Het betreft verlofregelingen die niet door de werkgever zelf worden betaald, maar door bijvoorbeeld UWV: het zwangerschaps- en bevallingsverlof, adoptie- en pleegzorgverlof, langdurend zorgverlof en ouderschapsverlof. Het betreft ook regelingen die wel door de werkgever betaald worden: het calamiteitenverlof (bijvoorbeeld gesprongen waterleiding of brand) en het kortdurend zorgverlof (eigen kind naar het ziekenhuis).
  • De nanny heeft recht op transitievergoeding (1/6 maandvergoeding per half jaar, dit is dus 1 maandvergoeding bij bijvoorbeeld 3 jaar, wanneer vraagouders ervoor kiezen om de arbeidsrelaties te beëindigen na een periode van  langer dan 2 jaar. Indien de arbeidsrelatie korter dan 2 jaar heeft geduurd of de gastouder zegt op, dan is er geen recht op een transitievergoeding.

 

Nanny nodig ? 
Doe hier 
de Quick Scan

Handjes Verven Nanny opvang