Inloggen

privacy statement

Nanny in het Noorden kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Nanny in het Noorden of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan gegevens aan ons verstrekt. Nanny in het Noorden kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Van potentiële vraagouder: Aantal kinderen jonger dan 4, aantal kinderen 4 jaar en ouder, aantal uren opvang nodig, aantal dagen opvang nodig, NAWT-gegevens en emailadres en IP-adres.

Bewaartermijn: De persoonsgegevens worden verwijderd op een daartoe strekkend verzoek van betrokkene en worden in andere gevallen uiterlijk een 1 jaar bewaard.

  • Van Sollicitanten: Wij verwerkende aan ons gestuurde persoonlijke brief en cv met personalia. Daarnaast verwerken wij gegevens naar aanleiding van de antwoorden van de kandidaat naar aanleiding van het vraaggesprek.

Bewaartermijn: De persoonsgegevens worden verwijderd op een daartoe strekkend verzoek van betrokkene en nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd worden deze gegevens uiterlijk vier weken bewaard. Indien betrokkene daar toestemming voor geeft, worden de gegevens van de sollicitant tot maximaal een jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaard.

  • Van Nanny/vraagouder door ons bemiddeld: uw voor- en achternaam - uw adresgegevens - uw telefoonnummer – uw geboortedatum - uw e-mailadres - uw IP-adres – uw BSN – uw IBAN en van nanny’s de kwalificaties die de wet kinderopvang vereist.  Daarnaast ook: naam, geboortedatum en BSN van uw op te vangen kinderen, gegevens rondom de veiligheid en gezondheid in uw woning welke opvangadres is, evaluatiegegevens en uw handtekening, de precieze opvangvraag en verwachtingen van de nanny aangaande de fysieke verzorging, ontwikkeling en opvoeding van de kinderen.

Bewaartermijn: De persoonsgegevens worden verwijderd op een daartoe strekkend verzoek van betrokkene na beëindiging van de bemiddelingsrelatie en in ieder geval uiterlijk twee jaren na de laatste dag van bemiddeling, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. De fiscale bewaartermijn voor persoonsgegevens is 7 jaar, zoals inkomensgegevens, betaalgegevens, facturen, contract-(gegevens).

  • Van personeel: uw voor- en achternaam - uw adresgegevens - uw telefoonnummer – uw geboortedatum - uw e-mailadres - uw BSN – uw IBAN, uw inkomensgegevens, uw diplomagegevens, uw(niet) verkregen VOG, uw kopie van uw id, uw arbeidscontract en wij verwerken de functioneringsgesprekken.  Als personeelslid tekent u voor geheimhoudingsplicht van alle persoonsgegevens die u beroepshalve onder ogen of ter ore komen.

Bewaartermijn: De persoonsgegevens worden verwijderd op een daartoe strekkend verzoek van betrokkene na beëindiging van het loondienstverband, en in ieder geval uiterlijk twee jaren na de laatste dag van het loondienstverband worden uw persoonsgegevens verwijderd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. Fiscale bewaartermijn voor persoonsgegevens is 7 jaar, zoals inkomensgegevens, betaalgegevens, contract-(gegevens).

 

Uw website bezoek

Nanny in het Noorden maakt geen gebruik van klik- en surfgedrag van haar websitebezoekers. Nanny in het Noorden maakt geen gebruik van Google Analytics of vergelijkbare analyse tools.

 

Uw gegevens inzien, aanpassen of wijzigen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar emailadres info@nannyinhetnoorden.nl . Nanny in het Noorden zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Delen met derden

Nanny in het Noorden verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met externe partijen zoals bijvoorbeeld Portabase, die onze online software levert en servicet en onze personeelsadministratie hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.

 

Beveiligen

Nanny in het Noorden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL, een certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@nannyinhetnoorden.nl.  Op de website https://www.nannyinhetnoorden.nl/contact staan de contactgegevens van Nanny in het Noorden, KVK nummer, vestigingsadres, telefoon en emailadres.