gastouderbureau voor nanny-opvang

Privacystatement

Privacystatement

Nanny in het Noorden  kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van  en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt. Nanny in het Noorden kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Van potentiële vraagouder: Aantal kinderen jonger dan 4, aantal kinderen 4 jaar en ouder, aantal uren opvang nodig, aantal dagen opvang nodig, NAWT gegevens en emailadres en IP-adres.
Bewaartermijn: De persoonsgegevens worden verwijderd op een daartoe strekkend verzoek van betrokkene en worden in andere gevallen uiterlijk een 1 jaar bewaard.
 
- Van Sollicitanten:  Wij verwerkende aan ons gestuurde persoonlijke brief en cv met personalia . Daarnaast verwerken wij tijdens een eventueel het vraaggesprek gegevens naar aanleiding van de antwoorden van de kandidaat.
Bewaartermijn:  De persoonsgegevens worden verwijderd op een daartoe strekkend verzoek van betrokkene en nadat de sollicitatieprocedure is geeindigd worden deze gegevens  uiterlijk vier weken bewaard. Indien betrokkene daar toestemming voor geeft, wordt de sollicitatie tot maximaal  een jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaard.
 
- Van  Nanny/vraagouder door ons bemiddeld: uw voor- en achternaam - uw adresgegevens - uw telefoonnummer – uw geboortedatum - uw e-mailadres - uw IP-adres – uw BSN – uw IBAN en van nanny’s de kwalificaties die de wet kinderopvang vereist.  Daarnaast ook: naam, geboortedatum en BSN van uw op te vangen kinderen, gegevens rondom de veiligheid en gezondheid in uw woning welke opvangadres is, evaluatiegegevens van en uw handtekening, de precieze opvangvraag en verwachtingen van de nanny aangaande de fysieke verzorging, ontwikkeling en opvoeding van de kinderen.
Bewaartermijn: De persoonsgegevens worden verwijderd op een daartoe strekkend verzoek van betrokkene na beeindiging van de bemiddelingsrelatie en in ieder geval uiterlijk twee jaren na de laatste dag van bemiddeling, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. De fiscale bewaartermijn voor persoonsgegevens is 7 jaar, zoals inkomensgegevens, betaalgegevens, facturen, contract-(gegevens).
 
- Van personeel: uw voor- en achternaam - uw adresgegevens - uw telefoonnummer – uw geboortedatum - uw e-mailadres - uw BSN – uw IBAN, uw inkomensgegevens, uw diplomagegevens, uw(niet)  verkregen VOG, uw kopie van uw id, uw arbeidscontract en wij verwerken  de functioneringsgesprekken.Als personeelslid tekent u voor geheimhoudingsplicht van alle persoonsgegevens  die u beroepshalve onder ogen of ter ore komen.
Bewaartermijn: De persoonsgegevens worden verwijderd op een daartoe strekkend verzoek van betrokkene ma beeindiging van het loondienstverband, en in ieder geval uiterlijk twee jaren na de laatste dag van het loondienstverband worden uw persoonsgegevens verwijderd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. Fiscale bewaartermijn voor persoonsgegevens is 7 jaar, zoals inkomensgegevens, betaalgegevens, contract-(gegevens).

 

UW WEBSITEBEZOEK

Nanny in het Noorden maakt geen gebruik van klik- en surfgedrag van haar websitebezoekers. Nanny in het Noorden maakt geen gebruik van Google Analytics of vergelijkbare analyse tools.

 

UW GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar emailadres info@nannyinhetnoorden.nl . Nanny in het Noorden zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

DELEN MET DERDEN

Nanny in het Noorden  verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met externe partijen zoals bijvoorbeeld Portabase, die onze online software levert en servicet en onze personeelsadministratie hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.

 

BEVEILIGEN

Nanny in het Noorden  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL, een certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@nannyinhetnoorden.nl  .  Op de website https://www.nannyinhetnoorden.nl/over-ons/contact.html staan de contactgegevens van Nanny in het Noorden, KVK nummer, vestigingsadres, telefoon en emailadres.